[ Huyền thoại của những Huyền thoại của tập đoàn thầy Nghĩa, một tấm gương sáng vươn lên trong học tập ]

[ Huyền thoại của những Huyền thoại của tập đoàn thầy Nghĩa, một tấm gương sáng vươn lên trong học tập ] Nguyễn Tuấn Thành- THPT Quang Trung- quận Hà Đông, thành viên lớp 12C tập đoàn thầy Nghĩa, chàng trai mảnh khảnh đến từ một ngôi trường công lập rất bình thường, không phải…