[ Thông báo chính thức học trở lại tại tập đoàn thầy Nghĩa ở tất cả các khối lớp từ 4 đến hết 12 bắt đầu từ thứ 2 tuần sau ngày 24/8/2020 ]

[ Thông báo chính thức học trở lại tại tập đoàn thầy Nghĩa ở tất cả các khối lớp từ 4 đến hết 12 bắt đầu từ thứ 2 tuần sau ngày 24/8/2020 ] Thật may mắn vì những ngày qua tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt ở Hà Nội và bắt…