[ Bình chọn học sinh tiêu biểu và truyền cảm hứng nhất của tập đoàn thầy Nghĩa năm học 2019-2020 ]

[ Bình chọn học sinh tiêu biểu và truyền cảm hứng nhất của tập đoàn thầy Nghĩa năm học 2019-2020 ] Có 3 nhân vật đặc biệt ở 3 cấp học khác nhau là tiểu học, THCS và THPT đã truyền cảm hứng cho toàn bộ học sinh, phụ huynh tập đoàn thầy Nghĩa trong…