[ 4 năm cùng nhau nỗ lực, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu sóng gió để viết nên giấc mơ vào chuyên Toán ]

[ 4 năm cùng nhau nỗ lực, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu sóng gió để viết nên giấc mơ vào chuyên Toán ] Nguyễn Quang Tùng- THCS Tân Triều- xã Tân Triều- huyện Thanh Trì- Hà Nội, thành viên lớp 9A chuyên Toán tập đoàn thầy Nghĩa sau 4 năm đèn sách miệt…